Módszertan

8 híres pszichológus az oktatásban

Az oktatáspszichológia az e-learning szempontjából is meghatározó tudomány. Nézzük meg legjelentősebb alakjait és munkásságukat! Mivel is foglalkozik egy oktatáspszichológus? Az oktatáspszichológusok munkája az, hogy az emberi elmét vizsgálják: hogyan képes az információk rögzítésére és miért vagyunk annyira tudásszomjasak. Rávilágítanak a tanulási szokásokra és az agy belső működésére. A kutatók tehát az olyan módszerek kidolgozására törekednek, melyek a tudás hosszú távú megtartását segítik elő.

Albert Bandura
A kanadai származású amerikai pszichológus évtizedek óta jelentősen hozzájárult az oktatás fejlődéséhez. Szociális tanuláselmélete a legismertebb, mely szerint a megfigyelés kulcsfontosságú eleme a tanulási folyamatnak. Elmélete szerint az ember életét a személyes tényezők, környezeti tényezők és a viselkedés alakítja.

Howard Gardner
Az amerikai fejlődéspszichológus a többszörös intelligencia elméletének kidolgozója. Az elmélet szerint nem tekinthető egységes képességnek az intelligencia, hanem nyelvi, logikai vagy matematikai, zenei, mozgásos, térbeli, interperszonális, intraperszonális és naturalista intelligenciákra különül el. Később a pedagógiai és egzisztenciális intelligenciát is ide sorolta. A hagyományos intelligenciatesztek nem mérik az összes általa megállapított intelligenciafajtát.

Jerome Bruner
Bruner egy emberi kognitív pszichológiára szakosodott amerikai pszichológus volt, aki felfedezéses tanulás elméletéről vált híressé. Ennek lényege, hogy az ismeretközvetítés helyett a tanulókat kell a figyelem középpontjába helyezni. Ő dolgozta ki az értelmezés három módját, melyek az enaktivitás, az ikonikus és a szimbolikus mód. Ezek a módok az információ tárolására és feldolgozására vonatkoznak a különböző életkorokban.

Jean Piaget
Piaget egy svájci klinikai szakpszichológus volt, aki a kognitív fejlődés elméletét alkotta meg.  Genetikus ismeretelméletnek is szokták nevezni, ami az ismeretek egyén fejlődésével párhuzamos kifejlődésével és kibővülésével foglalkozik.  Foglalkoztatta, hogy az ember vajon örökléssel vagy tanulás és tapasztalat útján juthat hozzá a tudáshoz.

John Dewey
Dewey egy rendkívül sokoldalú amerikai pszichológus és filozófus volt, aki megreformálta a korbeli Amerika teljes oktatási rendszerét. Ő az egyik alapítója a funkcionális pszichológiának és legismertebb munkája a civil társadalmi reform. Hitt benne, hogy mások tanítása nem munka, sokkal inkább egy életen át tartó szenvedély. Szerinte az iskola feladata, hogy megtanítsa a társadalmi együttélés normáit, közvetítse a társadalmi életet és beemelje a társadalmi haladást szolgáló elemeket.

David Ausubel
Ausubel egy amerikai pszichológus volt, akinek munkássága nagymértékben hozzájárult az oktatás pszichológia és kognitív tudomány fejlődéséhez. Legismertebb munkája a “fejlődés szervezői”, amely javítja a tudás asszimilációját és megtartását. Ausubel hatására az oktatók olyan módon tudják közölni az információt, hogy a tanulók könnyebben fel tudják dolgozni azt.

Benjamin Bloom
Bloom amerikai oktatási pszichológus volt, a mastery learning elméletének megalkotója. Vallotta, hogy az oktatás és az otthoni körülmények nagyban befolyásolják a tanuló teljesítő képességét. Olyan oktatási rendszertant dolgozott ki, mely során három területet különböztetett meg: az affektív, a pszichomotoros és a kognitív területeket. Ez a rendszertan tudásra és készségekre épül. A tanulóknak tehát szükségük van a tudás és készségek elsajátítására annak érdekében, hogy elsajátítsák a témához kapcsolódó bonyolultabb gondolatokat.

Robert Mills Gagné
Gagné egy amerikai oktatáspszichológus volt, aki a “tanulási feltételek” elméletéről híresült el. Gagné szerint 5 fő tanulási kategória van, melyek a következők: szellemi képességek, kognitív stratégiák, motoros készségek, verbális információ és az általános hozzáállás. Ezek a kategóriák minden típusú tanulási formánál előfordulhatnak és meghatározzák a világ oktatáspszichológiáját.
Ezek a személyek tehát munkásságukkal lehetővé tették, hogy jobban megismerjük az emberi elme működését, ezáltal jobban megérthessünk a tanulóinkat és hatékony módszerekkel adhassuk át nekik a tudást akár e-learning formájában is.
(Forrás: https://elearningindustry.com/educational-psychologists-elearning-professional-should-know)

A szerzőről

Marton Blanka

Szóljon hozzá