Módszertan Tippek és tévhitek

Hozz létre win-win helyzetet!

Successful entrepreneurs on the top of a stairs Free Vector

A kifordított tantermi modellt egyre több oktatási intézmény alkalmazza, hiszen valós választ ad napjaink gyermekeinek helyzetére, akik folyamatosan az online térben mozognak.

A kifordított tanterem egy win-win helyzet a tanároknak és a diákoknak egyaránt. Íme, a módszer 8 előnye, ami minden tanulási környezetben hasznos lehet.

Hozz létre win-win helyzetet: Milyen előnyei vannak a kifordított tanteremnek?

Érdekes, hogy a jelen dolgai néha milyen erősen benne ragadnak a múltban. Vegyük például az osztálytermek esetét. A hely, ahol az iskolás gyerekek az idejük nagy részét töltik azért, hogy eredményes polgárok legyenek abban a világban, ami az iparosodás óta alakult ki, és a folyamatos kapcsolattartás jellemzi.

Jelölések és fehér tábla váltotta fel a krétát és a fekete táblát, a berendezés kényelmesebb és szebb lett, és talán már minden osztályteremben van kivetítő. De a hozzáállás ugyanaz, mint mindig is volt.

A tanárnak meghatározott helye van – általában a terem elején, a tábla előtt -, aki használja a jelöléseket, a táblát, kivetítőt és egyéb eszközöket, hogy megtartsa az órát. Mialatt a tanulók – akik a tanterem adott részén ülnek, takaros és rendezett sorokban meghatározott távolságra egymástól – látszólagos figyelemmel, elkészítik a házi feladatukat, és később visszaadják az új információ nagy részét a standardizált tesztekben.

Ideális helyzetben a tanár körbe sétál a teremben, miközben interaktív feladatokat csinálnak a gyerekek. De sajnos az osztálytermi idő nagy részét az tölti ki, hogy a gyerekek fenntartsák a figyelmüket és koncentráljanak a tanár magyarázatára.

Az eredmények alapján ez a nevelés nem mindenkinek megfelelő.

A jó hír az, hogy mindez elkezdett megváltozni. Íme, a 8 előnye a kifordított tantermi gyakorlatnak.

Köszönhetően egy maréknyi újítónak, akiket igazán érdekelnek a tanulók és az ő sikereik – a kifordított osztályterem már nem csak egy teória, hanem egyre több és több oktatási intézményben elterjedő gyakorlat.

 

Hogyan is néz ki a kifordított tanterem? Gyakorlatilag nagyon hasonló egy normál osztályteremhez. Azonban ahelyett, hogy a diákok az iskolában passzív figyelemmel hallgatnák az információkat és aztán otthon gyakorolnák az új ismereteket házi feladat formájában – a gyerekek ebben az esetben otthon figyelik meg és tanulják meg a leckét, még mielőtt az iskolába mennének, és az iskolában töltött időt arra fordítják, hogy begyakorolják a tanult ismereteket. Ahelyett, hogy a tanár megmondaná a gyerekeknek, hogy mit, hogyan és mikor tanuljanak, a pedagógusok inkább abban támogatják őket, hogy miként váljanak önállóan tanuló egyénekké.

 

Ami pedig a fordított tanterem sikerét illeti – hogyan lehet biztosítani az összes diák számára a tananyag folyamatos elérését, hogyan lehet létrehozni a legjobb leckéket, és hogyan biztosítottak az egyenlő esélyek az osztályban a felkészülésre – a következőkben a modell napos oldalát mutatjuk be. Miért van ez így? Mert

  • úgy gondolom, hogy a pozitív szemlélet nagyon fontos
  • a kifordított tanterem előnyei felülmúlják, túllépik az esetleges hiányosságait.

Fontos leszögezni, hogy a kifordított tanterem legnagyobb előnye, hogy win-win helyzetet biztosít a tanárnak és a diáknak egyaránt. Aki egyszer kipróbálta, már nem akar visszatérni a régi modellhez.

A kifordított tanterem 4 előnye a diákok szemszögéből

A tipikus osztálytermi helyzetek eddig a tanárról és a tanár igényeiről szóltak. Minden eszközt a tanár használt a magyarázata alátámasztásaként. A diákok ebben a helyzetben csupán az információk passzív befogadói voltak.

Azonban bárki – aki már járt tanteremben – tudja, hogy a diákokra sok mindent lehetne mondani, de azt nem, hogy passzívak. A természetes kíváncsiságuknak köszönhetően aktívan kutatják az információkat, és mikor rálelnek a szenvedélyes ismeretelsajátításra, igyekeznek mindent megtudni az adott dologról.

A diák-központú felfogásban elbillen a fókuszpont a tanár szükségleteiről a diákokéra – és ez az, amit a kifordított tanterem kifejezetten támogat:

  1. Ha a diákok otthon tanulmányozzák először a tananyagot, és gondolkoznak el az általa felvetett problémán, majd ezt a tudást alkalmazzák a tanteremben a problémamegoldáshoz, akkor kevesebb frusztrációt okoz nekik az otthoni munka.
  2. Ha nem értik meg az új anyagot, akkor feltehetik a kérdéseiket, amire azonnal kapnak visszacsatolást, választ.
  3. Az osztályteremben töltött idő nem minden esetben elég arra, hogy a gyerekek feltegyék kérdéseiket, és a közös munka során arra sarkallják egymást, hogy felfedezzék a dolgok mélyebb jelentését.
  4. Végül, de nem utolsó sorban a tanulók, akik betegség, hosszabb ingázás, vagy bármilyen más okból miatt hiányoznak, könnyebben és gyorsabban fel tudják venni a fonalat a fordított tanteremben, mint a tanulás hagyományos változatában.

A kifordított tanterem 4 előnye a tanárok szemszögéből

A nagy információhalmazban, ami egy karnyújtásnyira van bármelyikünktől, a tanárok már nem az egyetlen forrásai a tudásnak. Azonban ne higgyük, hogy már feleslegessé váltak – fontosabbak, mint valaha.

A kifordított tanterem sokkal több odafigyelést igényel, mint a tradicionális változata. A tanároknak be kell azonosítaniuk, ki kell választaniuk azokat a tanulási módszereket, amikre a diákoknak egyénileg szükségük van, meg kell győződniük arról, hogy a diákok az teremben töltött időt tanulással töltik. Ez sokszor nehezebb, mint a hagyományos tanulási modellben, ugyanakkor számtalan előnnyel jár:

  1. Amikor a tanulók felkészülten érkeznek az iskolába, akkor a pedagógus az ehhez kapcsolódó kérdéseket teszi fel nekik. Ehelyett a fordított tanteremben a tanár támogatja őket a mélyebb megértés folyamatában különböző feladatokon, gyakorlatokon keresztül.
  2. Ha egyszer a leckének vége, akkor is elő-elő kerülhet az ismeretanyag, amit korábban elsajátítottak – hiszen a H2O mindig a víz vegyjele less, Alaszka pedig mindig is az USA legnagyobb állama lesz.
  3. A kifordított tantermi szituáció nagyobb szabadságot ad a tanárnak abban, hogy eldöntse, mennyi időt szentel egy-egy gyereknek. Küzdelmes tanuló, nagyszerű előadó, introvertált vagy extrovertált gyermek – mindenki megkaphatja azt a figyelmet, amire szüksége van.
  4. Végül, de nem utolsósorban, nagyobb átláthatóságot nyújt a szülőknek, akik szeretnék tudni, hogyan halad a gyermekük az iskolában. A módszer javítja, támogatja a kommunikációt a pedagógus és a szülő között.

A kifordított tanterem inspirálja a pedagógust arra, hogy sokoldalú és lebilincselő órát tartson, és nagyobb önállóságot és felelősséget helyezzenek a gyermekek kezébe.

A FLIP Learning Network és online közösségük egyesíti az újító gondolkozású tanárokat, az ő véleményüket, tippjeiket, és ötleteiket a sikeres kifordított tanteremről. Hogy miért nem valósult meg ez az oktatási modell minden egyes tanteremben, az kérdéses. Egyre több sikertörténet lát napvilágot, egyre több tanár érdeklődik a módszer felől, és egyre több tanterem lesz kifordított.

(Forrás: https://elearningindustry.com/8-flipped-classroom-benefits-students-teachers )

A szerzőről

Müller Andrea

Tananyagfejlesztő az ARTudásmenedzsmentnél, aki több éves e-learning fejlesztői és pedagógiai tapasztalattal rendelkezik.

Szóljon hozzá