Tippek és tévhitek

Az interaktív narratív e-learning stratégia előnyei

Az e-learning szórakoztatóvá és érdekessé tételéhez érdemes interaktív narratív e-learning stratégiát alkalmazni.

Ez a stratégia népszerű a játékok világában és kiváló módszer a tananyagok felépítéséhez is. A hagyományos elbeszélés, a vizuális és interaktív módszerek ötvözésével egy olyan digitális környezetbe helyezhetjük a tanulókat, melyben úgy érezhetik, hogy döntéseikkel központi szerepet játszhatnak a történet kibontakoztatásában. Nézzünk meg 6 olyan érvet, amely az interaktív narratív e-learning mellett szól!

Konceptuális keretet biztosít a virtuális tananyagok felépítéséhez

A tananyag keretrendszerének megalkotása egy történethez hasonlóan a téma és a szereplők bemutatásával, valamint szerepeinek meghatározásával kezdődik. Ezen a ponton a tanulóknak meg kell érteniük a tananyag célját, elemeit és a velük szemben támasztott elvárásokat. Miután a tanulók megtalálták a szerepüket, a következő lépés azoknak a problémáknak és kihívásoknak a megállapítása, melyekkel a tananyag megtekintése során találkozni fognak. A tanulási környezet tanulmányozása és a tanulási tevékenységekben történő aktív részvétel segítségével a tananyag története felkészíti a tanulókat a szükséges tudással és a készségekkel a kihívások és problémák megoldására.

A problémák olyan jellegűek lehetnek, amelyekkel a tanulók szembesülhetnek a munkájuk során, tehát a tananyag teljesítése a tanulási tapasztalat megszerzésének gyakorlati részét képezi. A probléma szimulálásának az a lényege, hogy gazdagítsa a tanulási élményt. Az e-learning tananyag gyakorlati összetevőinek segítségével a tanulók tudása könnyen gyarapodhat, és ez alátámasztható a tanulási eredményekkel is. A narráció segítségével a tananyag történetét is könnyebb lezárni, és visszajelzés is hatékonyabban adható. A narratív keretrendszer segítségével a tanulók könnyedén elsajátíthatják a tananyag tartalmát, hiszen a főszereplő szerepének átvételével a problémát több nézőpontból is megismerhetik a történet cselekedeteikkel történő kibontakoztatása során.

Megfelelő szövegkörnyezetbe helyezi a tananyagot

Általában a tanulókat egy olyan történettel ismertetjük meg, mellyel a munkájuk során is találkozhatnak. Környezetük visszatükrözésével a tanulás egyszerre lehet ismerős, releváns és hozzáférhető, valamint kifejezheti a tanulás hasznosságát, ami hosszú távon motiválja a tanulókat. Bevett gyakorlat olyan esettanulmányok és példák találása a tanulókról, melyek beépíthetőek az e-learning környezetbe. Ezzel a módszerrel az e-learning tevékenységek hasonlítanak a saját munkájukban végzett tevékenységekre, és személyesen fontosak a számukra.

A kontextus lehetővé teszi az előrejelzést is, ezáltal a tanuló nagyobb befolyást gyakorolhat a tanulási környezetre és a történet kibontakoztatására. A grafikai tervezésben érdemes befektetni a kontextus kialakítására, hiszen a magas színvonalú, valóságosabbnak tűnő képek növelik a tanulási elkötelezettséget és az általános elégedettséget tananyaggal szemben, ami jobb tanulási eredményekhez vezet. Az interaktív narráció segíti a tanulókat abban, hogy valóban megtapasztalják azt, amit egy nagyon kontextusos környezetben tanulhatnak és értelemszerűvé teszi azt.

Hatékony működést eredményez

Az interaktív elbeszélés azt jelenti, hogy a tanuló cselekedetei segítik a történet kibontakoztatását, ennek következtében a történet minden alkalommal különbözik, mikor a tanuló befejezi a tananyagot. Ezt az elágazási stratégiát a modern technológia teszi lehetővé. Ennek a módszernek az az előnye, hogy a tananyag később újra felhasználható, ami különösen hasznos a különböző felkészítő képzések esetén. A tanulók tehát személyes érdeklődésüknek megfelelően fektethetnek energiát a tananyag teljesítésébe, amivel az elköteleződésüket is hangsúlyozhatják.

Az interaktivitás magasabb szintje kapcsolatban áll a történet témájával, struktúrájával és a tananyaggal való általános elégedettséggel is. Az interaktivitás szintjének kiválasztását alaposan meg kell fontolni, hiszen a valódi tanulás elősegítése a cél. Az interaktivitásnak az a szerepe, hogy a tanulók irányíthassák a tanulást a megfelelő eredmények elérésének érdekében.

Fontos az interaktivitás szerepének korlátozása a narratív ív megőrzése érdekében, tehát a tanulót mindig vissza kell téríteni a megfelelő cselekvési sorrendbe. A tanuló számára azonban ennek nem szabad nyilvánvalónak lennie, ezért oktatást támogató funkciók beépítésére van szükség. Ilyen oktatást támogató funkciók lehetnek a különböző visszacsatolások, instrukciók. Az interaktivitás szintje egy narratív tananyag esetén a legmagasabb lenne, viszont ezt befolyásolhatja az ügyféligény, a tanulók igényei és a rendelkezésre álló erőforrások is.

Segíti elmerülni a tanulókat a tanulás élményében

A tanulás akkor hatékony, ha a tanulónak sikerül belefeledkeznie a tanulás élményébe, akárcsak egy jó film vagy könyv esetében. Az interaktív narratív megközelítés segíti a tananyag megtervezését és meghatározza a történet kialakulását. A történet koherenciája megkönnyíti a tanulók számára a belemerülés élményének kialakulását, és ez fokozza a tanulói elkötelezettséget és az ismeretek mélyebb elsajátítását.

Érzéseket ébreszt fel a tanulókban

A történetek kapcsán különböző érzések alakulnak ki a tanulókban. Amikor szemügyre vesszük a szereplőket, beleképzelhetjük magunkat a helyzetükbe és láthatjuk, hogy a döntéseik hogyan hatnak az életükre és talán a miénkre is. A történetekkel való azonosulás valószínűleg azt is lehetővé teszi, hogy a tanuló kilépjen a valós világból és lehetőséget adjon arra, hogy több legyen, mint jelenleg. Ez izgalmat kelt a tanulókban, miközben új cselekvéseket tapasztalhatnak meg. A történetekben próbálunk egy beszélgető hangnemet megütni, ami nem csak érzelmi kapcsolatot teremt a tanulókkal, hanem növeli a megfelelő válasz megtalálásának képességét is. Nyilvánvaló, hogy a megfelelő érzelmek keltése kulcsfontosságú elem a tanulás motiválásához.

Emlékezetes

Karl Kapp, a Tanulás és Oktatás művének Gambling című részében foglalkozik a tanulás történetírásának jelentőségével és jelentésével. Emlékeztet arra, hogy az emberiség évszázadok óta történeteket használ az információk felépítésére és megosztására, valamint a kívánt viselkedés és gondolkodás irányítására. Az e-learning lehetőséget ad a tanulóknak arra, hogy részt vegyenek a történetben és korrekciós észrevételekkel, visszajelzésekkel gyakorolják a kívánt magatartást, ami egy emlékezetes élményt jelent a számukra.

Forrás: https://elearningindustry.com/interactive-narrative-learning-effective-elearning-strategy-6-reasons

A szerzőről

Marton Blanka

Szóljon hozzá