Tippek és tévhitek

Az interaktivitás a jó tananyag kulcsa?

Bár az e-elarning sok tanuló számára nyújt vonzó megoldást azáltal, hogy lehetővé teszi a tanulásban való rugalmas részvételt, és könnyű hozzáférést, így kényelmet jelent a tanuló számára, mégis magasabb arányú az online kurzusokról való lemorzsolódás, mint a hagyományos órák esetében.

Külső, belső és kontextuális faktorok egyaránt közrejátszhatnak abban, hogy a tanuló sikeresen elvégzi-e a kurzust, vagy idő előtt kibukik.

Külső faktorok alatt értjük a kevés ráfordítható időt például a tanulás mellett végzett munka miatt, vagy különböző stresszorokat, melyekre a tanuló nincs befolyással, mint a családi nyomás, pénzügyi helyzet, stb..

Belső faktoroknak a tanuló motivációját, énhatékonyságát, elszántságát, önszabályozását tekintjük, míg kontextuális faktorokat a tananyag tulajdonságai adják, mint a teljesíthetőség, design, instrukciók egyértelműsége, a tanár jelenléte, vagy hiánya, a szociális izoláció, vagy az interaktivitás. Ha e faktorok közül bármelyiknél probléma adódik, a tanuló nagy eséllyel lemorzsolódik. Nagyobb eséllyel, ha online oktatásban vesz részt, hisz ezt sokkal könnyebb abbahagyni és félretenni.

Bár mindhárom faktor jelentős szerepet játszik a tanuló sikerességében, a külső faktorokra tananyagtervezéssel nem lehet hatni, azonban a tananyagba épített megfelelő mennyiségű és formájú interaktivitás nemcsak pozitív kontextuális faktort eredményez, de a tanuló tananyaggal való elégedettségét is megnöveli.

A tanulói elégedettség kulcsfontosságú a sikeres tanulmányokhoz. Nemcsak kisebb lemorzsolódási arányt eredményez, de jobb eredményeket is, ezt számos kutatás bizonyította.

De milyen fajta interaktivitás vezet a leginkább tanulói elégedettséghez?

Az interaktivitásról félig szakszerűen

Ha interaktív tananyagról beszélünk, azzal még nem mondtunk semmit. Az interaktivitás lehet formális, mikor is a tananyag része, hogy a tanuló akár a tanárral, akár egy másik tanulóval, akár a tananyaggal kommunikál. Informális interaktivitás alatt azt értjük, amikor a tananyagon kívül történik interakció a már említett módokon. Tehát, ha az online kurzus részeként kommunikálunk hallgatótársunkkal, az formális, ha az anyagról van kérdésünk, és külön írunk neki az informális. Ha a tananyagban kérdést kapunk és válaszolunk, az formális, de informális interakció is történhet a tananyaggal, például nem tetszik egy tézis, és leállunk vitatkozni a géppel. Ritka, de előfordulhat.

Most interaktívvá teszem ezt a blogot és megkérdem: Szerinted mi növeli leginkább a tanuló elégedettségét, elköteleződését és motivációját leginkább online oktatás során? A tanuló-tanuló, tanuló-tanár, vagy tanuló-tananyag interakció?

.

.

.

.

.

.

Ha a válaszod a tanuló-tananyag interakció volt, akkor igazad van, és gratulálok!

De miért is van ez?

Nos, több kutatás is foglalkozott a kérdéssel, és egyöntetűen a tanuló-tananyag interakciót hozták ki győztesnek. A legtöbb kutató úgy vélekedik, ennek az lehet az oka, hogy a tanulók valószínűleg idejük nagy részét a feladatokra, vagy a szükséges olvasnivalókra fordítják, és a tananyagot gondolkodással, kidolgozással, reflexiók révén emésztik meg. Ez a folyamat tulajdonképpen egy belső intellektuális kommunikáció a tananyaggal. Olyannyira meghatározó a tanuló-tananyag kapcsolat, hogy egy 2014-es kutatásban egyenesen azt mutatták ki, hogy a tanuló-tanuló interakciónak nincs is, míg a tanuló-tanár interakciónak csak nagyon kis hatása van csak a tanulói elégedettségre. Ez természetesen függ a feladat típusától is, hisz egy csoportmunkánál a tanuló-tanuló interakció ugyanolyan meghatározó lehet, mint a tanuló-tananyag interakció.

Miért fontos ez?

A tanuló tananyaggal való interakciója meghatározza a tanulás élményéhez fűződő viszonyát, ezt fontos a tananyag tervezésekor észben tartani. Nemcsak az fontos, hogy szép és rendezett, könnyen elsajátítható tananyagot hozzunk létre, hanem az is, hogy kommunikáljunk a tanulóval!  Használjunk videókat! Számos média vagy technológiai eszköz kibővíti a tanuló és a tartalom közötti interakció lehetőségeit, ráadásul a multimédiás integráció önmagában növeli a tanuló elégedettségét a tananyaggal kapcsolatban. Kísérletezzünk! Hozzunk létre olyan tananyagot, amely a tanuló személyes élményeire épít, szintén segítve az interakciót a tananyaggal!

Forrás:

Croxton, R. A. (2014). The role of interactivity in student satisfaction and persistence in online learning. Journal of Online Learning and Teaching10(2), 314. Letöltve:https://jolt.merlot.org/vol10no2/croxton_0614.pdf

Kuo, Yu-Chun, Walker, Schroder, K. E. E., Belland, B. R. (2014). Interaction, Internet self-efficacy, and self-regulated learning as predictors of student satisfaction in online education courses. The Internet and Higher Education, 20(1096-7516), 35-50. Letöltve:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1096751613000456?via%3Dihub

A szerzőről

elearning.co.hu

Szóljon hozzá