Trendek

Önvezérelt tanulás: Empowerment a munkahelyen

Empowerment: felhatalmazás, az egyén cselekvőképességének erősítése, kibontakoztatása, a belső kapacitások, erőforrások „felszabadítása”, felszínre segítése.

(Connie Malamed írása)

Megszereztél egy új képességet az elmúlt év során? Esetleg magadtól tanulmányoztál egy tárgyat, hogy kompetensebb legyél? Malcolm Knowles szerint ahogy az emberek érnek, úgy lesznek egyre inkább önvezéreltek a képességek és a tudás megszerzésének érdekében.

A felnőttkori tanulás ezen elemét kihasználva tudjuk támogatni alkalmazottainkat, önvezérelt céljaik elérésében. Az önvezérelt tanulás jó eszköz lehet a szükségtelen tréningek idő- és pénzbefektetésének csökkentésére. Emellett pedig az, hogy segítünk az embereknek kialakítani az önvezérlés képességét (ha még nem rendelkeznek vele), hosszú távú értéket képvisel mind az egyénnek és a szervezetnek is.

 

Formális és informális önvezérelt tanulás

Sok kutató szerint az önvezérelt tanulás tanítható formális keretek között, ami magába foglalja az előrelátást és a tervezést. Ez idő alatt a diákok:

 • számba veszik képességeiket és tudásukat
 • azonosítják, mit szükséges megtanulniuk
 • azonosítják a hiányok betöltéséhez releváns forrásokat és tevékenységeket (kollaboráció, mentorálás, tanulócsoportok, stb.)
 • felhasználják a forrásokat és részt vesznek a tevékenységekben
 • reflektálnak a teljesítményükre, és korrigálják, ha szükséges

Mások az önvezérelt tanulást informálisabbnak tartják: akkor történik, amikor egy felnőtt saját tanulásba kezd. Ez lehet egy kínálkozó lehetőség megragadása, vagy egy pillanatnyi inspiráció is. Az önvezérelt tanulás néha spontán és kevesebb tervezést igénylő is lehet.

 

Az önvezérelt tanulás munkahelyi támogatása

Az önvezérelt tanulást bátoríthatjuk kis csoportok vagy egyének szakmai céljainak felfedezésével, majd ösztönözhetjük őket a képességeik fejlesztésére egy, az alábbihoz hasonló lista segítségével.

Az önvezérelt tanuláshoz tartozó képességek:

 • Önértékelés
 • Tanulási célok megfogalmazása, tervezés
 • Minőségi információforrások megtalálása
 • Fontos információk azonosítása a forrásokban, vagy a környezetben megjelenő lehetőségek felismerése
 • Az információ tudatos rendszerezése
 • Az új ismeretek megosztása és kommunikálása (szóban és írásban)
 • Időgazdálkodás
 • A megtanultakra való emlékezés és azok alkalmazása
 • A saját tanulás monitorozása (metakogníció)

 

Összegzés

A cégektől okos befektetés a munkaerő önvezérelt tanulásának felkészítése és támogatása. Ez egy azon sok stratégia közül, melyek megfelelnek a változó és nehezen megjósolható munkaerő-piaci igényeknek. Segíti az élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó képességeket, és hozzájárul a tanuló társadalom építéséhez.

 

Forrás: http://theelearningcoach.com/learning/self-directed-learning/

 

Kapcsolódó cikk: A munkahelyi önvezérelt tanulással kapcsolatos tévhitek

A szerzőről

Pauer László

E-learning szakértő az ARTudásmenedzsmentnél, tanári végzettséggel, korábbi pedagógusi és oktatásszervezői tapasztalattal.

Szóljon hozzá