Érdekességek Módszertan Trendek

ID szerepe az oktatásfejlesztésben

Az ID az egyik legalapvetőbb módja az online tanulás kiépítésének és tapasztalatok átadásának. Módszereinek megismerésével, olyan tananyagokat hozhatunk létre, mely megállja a helyét a napjainkban kialakult tanulási igényekkel szemben. A tananyagok kialakítása mellett az ID-nak helye van a képzési és fejlesztési folyamatokban is. De hogy milyen módon? Megmutatjuk!

Korábbi cikkünkben foglalkoztunk a témakörrel, hogy mit jelent az ID (Instructional Design) vagyis az oktatás szisztematikus fejlesztése, melyet megtekinthetsz itt: http://elearning.co.hu/2021/03/02/az-lxd-es-id-kozotti-kulonbsegek/

Röviden megfogalmazva az ID egy olyan oktatástervezési folyamat, mely összegyűjti az oktatáshoz szükséges erőforrásokat és tapasztalatokat, illetve megtervezi az oktatás létrehozását, valamint átadását. Mindez egy többlépcsős folyamatot jelent, melyben a fejlesztők szerepe az ismereteik hasznosítása annak érdekében, hogy a létrehozott oktatási tartalom megfeleljen a hallgatói igényeknek és az elérni kívánt tanulási eredményeknek.

Nézzünk meg most egy modellt, mely segítségünkre lehet az online tanfolyamok kidolgozásakor!

ADDIE Modell

Az ADDIE az egyik legismertebb oktatásfejlesztési modell, amit a tanulási tapasztalatok fejlesztésének meghatározó elemeként tartanak számon. A modell kezdeti formáját a Florida State Universityn dolgozták ki, 1975-ban.

Az ADDIE az Analyze, Design, Develop, Implement, és Evaluate mozaikszavakból áll össze, jelentésük: Elemzés, Tervezés, Fejlesztés, Megvalósítás és Értékelés.

Lássuk milyen jelentéstartamot foglalnak magukba az egyes kifejezések, mellyel leírható a modell lényege, funkciója!

Elemzés

Ez a folyamat első szakasza, ami nélkül az oktatási anyag továbbfejlesztése nem lehetséges. Ezen a szinten kell meghatározni az oktatás fő célját, a célközönséget, igényeket, a megszerezni kívánt tudást és egyéb olyan információkat, melyek befolyással lehetnek a tartalom kialakítására.

Tervezés

Tervezés során képzési stratégiát kell alkotni úgy, hogy az a lehető legjobban illeszkedjen a célközönséghez, tehát támogassa őket a tudás megszerzésében, elsajátításában és megtartásában. Mindezekhez módszertanokat kell összegyűjteni, és olyan terveket készíteni, melyeket a későbbiekben beilleszthetünk a fejlesztésben.

Fejlesztés

Ha a koncepció elkészült, kezdődhet maga a tartalom fejlesztése. Ez egy kreatív folyamat, mely magában foglalja az oktatási anyagok megírását, strukturálását, képek, videók, design megalkotását, gyakorlati feladatok és egyéb érdekes tartalmak megalkotását.  

Megvalósítás

Az oktatási anyagok során a következő lépés, hogy mindezt egy online tanfolyamba csomagoljuk megvalósítva ezzel az oktatási platformot is.

Értékelés

Ha minden lépést befejeztünk az oktatási tartalom megvalósítása kapcsán, akkor jöhet a kész csomagunk tesztelése. Ebben a folyamatban figyelemmel kell kísérnünk a hallgatók tanulási szokásait, eredményit, mindezeket pedig értékelni szükséges majd pedig érdemes jelentéseket készíteni a kapott eredményekről a tananyag sikerességének meghatározása érdekében.

Láthatjuk, hogy az ADDIE modell egy értékes irányt mutat számunkra az oktatástervezés folyamatában, amit érdemes figyelembe vennünk, ha online oktatást szeretnénk kialakítani, vagy fejleszteni.

Forrás: https://elearningindustry.com/instructional-design-in-training-and-development-process

A szerzőről

elearning.co.hu

Szóljon hozzá