Érdekességek Jó gyakorlatok Módszertan

SMART az e-learningben

Az online learning bevezetése kezdetben mindig nagy lelkesedést vált ki a szervezeteknél, azonban a célok hatékony kitűzése sokszor elmarad. Sajnos túlságosan gyakori jelenség, hogy egy vállalat bevezeti ugyan működésbe az e-learning rendszert, de a kezdeti nehézségek után abbamarad a próbálkozás. A siker kulcsfontosságú eleme, hogy minden szervezetben egyértelmű célokat szolgáljon az e-learning program bevezetése.

A hatékony célok meghatározásához a SMART modell az egyik alapkő, mely összekapcsolja a vállalati és egyéni célokat. A SMART elemei a következők:

  • Személyre szabottság: (S – specifik): Ebben a szegmensben fő szempont, hogy az e-learning program elsődleges céljaira összpontosítsunk. Fontos meghatározni, hogy az adott munkavállalónak, szervezeti egységnek, vagy tanuló csoportnak mit szükséges elérnie vagy teljesítenie a program során és melyek a hozzájuk kapcsolódó kulcs elvárások. Érdemes 3-5 célt megfogalmazni.
  • Mérhetőség (M – measurable): Az online eszközök sokféle adatot szolgáltatnak a tanuló eredményéről, haladásáról és elkötelezettségéről. A program során fontos meghatározni, hogy mit jelent a siker, mikor éri el a tanuló a kitűzött célt. Emellett szükséges az is, hogy kitűzzük az elvárt eredményeket, az időhatárt, a mennyiségi és minőségi szempontokat, valamint, a szükséges kompetenciák pontos meghatározását is.
  • Elérhetőség (A – attainable, achivable): A tanulónak a program elvégzéséhez rendelkeznie kell a szükséges tudással, képességgel és erőforrásokkal a meghatározott célok eléréséhez. Ha ezekkel nem rendelkezik, akkor meg kell határozni, hogy miként tudja ezeket megszerezni. A tanuló számára elérhetővé kell tenni a célokat és egyértelmű kommunikációt kell alkalmazni.
  • Relevancia (R – relevant): A kitűzött céloknak mindenképp a tanulókhoz kell kapcsolódniuk, tényleges rajtuk kell múlnia annak elérése, teljesítése.
  • Időbeli meghatározottság (T – timely, time-bound): A programnak átláthatóan tartalmaznia kell a határidőket és a tananyagon belüli mérföldköveket.

A világos célok kezdetben nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy megfelelő programot tudjunk kialakítani szervezetünk számára. Feltétlenül tervezzünk és hagyjunk időt a célok kitűzésére, a folyamatok ellenőrzésére, majd a kapott eredmények értékelésére így a program garantáltan sikerhez fog vezetni. Fontos, hogy ez a folyamat kétirányú legyen. A kitűzött célokat fentről lefelé kell lebontani a szervezeti egységek, majd innen az egyes munkavállalók, tanulók számára. Az egyénnek ismernie kell a magas rendű célokat is. A megfelelő kommunikáció elengedhetetlen az egész program során.

Forrás:

https://elearninginfographics.com/smart-goals-for-online-learning-infographic/

Bokor Attila-Szőts – Kováts Klaudia – Csillag Sára – Bácsi Katalin – Szilas Roland: Emberi Erőforrás Menedzsment, Aula Kiadó, 2007.

A szerzőről

elearning.co.hu

Szóljon hozzá