Érdekességek Módszertan

Érzelmeink szerepe az e-learning során (II. rész)

Mi is az érzelmek szerepe a tanulásban?

Előző cikkünkben már utaltunk arra, hogy érzelmeink befolyásolják tanulásunk eredményességét e-learning során. Most arra keressük a választ, hogyan is tehetjük eredményesebbé az e-learning folyamatát! Hiszen ki ne szeretné tudni, melyik út vezet a legeredményesebb tanuláshoz? Loderer és munkatársai kutatásáról már esett szó előző cikkünkben. Eszerint egy pozitív és egy negatív kimenetelű út áll előttünk. Az első, ha a diák olyan e-learning tananyaggal találkozik, mely élvezetet nyújt neki (mindeközben magas kontrollérzetet és a tananyag fontosságát tapasztalhatja meg), így elkötelezetten tanulja azt, jó eredménnyel zárva a modult. A másik út, ha a diák olyan tananyaggal találkozik, amely szorongással tölti el (mindeközben alacsony kontrollérzetet és a tananyag haszontalanságát tapasztalja meg), így nem elkötelezetten, inkább figyelmetlenül tanul, ami rossz eredményhez vezet a tananyag elsajátításában. Duffy és munkatársai hasonló eredményre jutottak saját kutatásukban, miszerint minél pozitívabb érzelmeket él át a hallgató az e-tananyag olvasása közben, annál pozitívabb eredménnyel tanulja azt meg.

Ez mind szép és jó, de hogy érjük el, hogy a tanuló pozitív érzelmeket tapasztaljon a tananyagunktól? Plass és munkatársai kutatásukban erre keresték a választ. Általánosságban elmondható, hogy a boldog arckifejezésű karakterek, meleg színek pozitív érzelmekhez vezetnek, míg a szomorú arcú figurák és semleges színek negatív érzelmekhez.

Számos elmélet született az érzelmek szerepéről a tanulásban azok tanulmányozása során, de a legpontosabban talán a Teljesítményhez kötött Érzelmek Kontroll-Érték Elmélete ragadja meg a lényeget, melyet Pekrun és Perry kutatóknak köszönhetünk. Ez az elmélet azt mondja ki, hogy a tanuló érzelmi állapota olyan előzmények hatása is lehet, mint az észlelt kontroll, ami ebben az esetben a tanuló hozzáállását jelenti ahhoz, hogy meg tudja-e tanulni a tananyagot vagy sem, illetve az észlelt érték, ami a tanulónak a tananyag hasznosságáról alkotott véleményét takarja. Ezek befolyásolják azt, hogy a tanuló milyen mértékben vonódik be a tanulásba, és a tanulás sikerességét is.

Az e-learning során fellépő érzelmek kutatása jócskán gyerekcipőben jár még. Olyan kérdésekre továbbra sincs válasz, hogy az oktatás pontosan hogyan hat az érzelmekre és a kognitív feldolgozásra a tanulás során, valamint ezek a feldolgozási folyamatok hogyan hatnak egymásra, milyen interakcióban állnak egymással, ami aztán pontosan hogyan vezet a tanulás végeredményéhez? Ezen kérdésekre talán a következő kutatások választ adnak majd, azonban arra, hogy az érzelmek mennyire fontosak, valamint arra, hogy hogyan idézhetünk elő pozitív érzelmeket, már tudjuk a választ.

Forrás: Mayer, R. E. (2019). Searching for the role of emotions in e-learning. Learning and Instruction, 101213. doi:10.1016/j.learninstruc.2019.05.010

Letöltve: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095947521930324X

A szerzőről

elearning.co.hu

Szóljon hozzá