Érdekességek Jó gyakorlatok

Online vs Hagyományos oktatás: Lehet ugyanolyan eredményes mindkettő?

Tíz évvel ezelőtt, mikor berobbant az e-learning, számos pedagógus hitt abban, hogy az online kurzusok ugyan olyan hatékonyan lehetnek, mint a szemtől szembeni oktatás. Ez az elképzelés azóta többször bizonyítást nyert, az online oktatás egyre népszerűbb, sőt, ahogy az utóbbi hetek történései rávilágítottak, szükséges is. Azonban a mai napig vannak, akik úgy gondolják, hogy az online oktatás kevésbé hatékony, mint a hagyományos értelembe vett tanítás, különösen a tanulás bizonyos területein. Ezek egyike a nyilvános beszéd.

Az Egyesült Államok számos egyeteme megköveteli a tanulóitól, hogy végezzenek nyilvános beszéd képzéseket az alapképzés során. Ez az a kurzus, amit nem lehet online oktatni, gondolhatnánk, hisz ehhez elengedhetetlen a valós idejű kommunikáció. Vagy mégis működhet?

A közelmúltban a George Mason Egyetem kutatói csoportja, Melissa A. Broeckelman-Post professzor vezetésével ezt a kérdést tették fel kutatásukban. A tanulmány eredményei a kutatók számára is meglepőek voltak, akik eredetileg jókora szkepticizmussal közelítették meg a témát.

A kutatásban 401 egy egyetemi hallgató vett részt, akik közül 326-an hagyományos módon, 75-en pedig online oktatás formájában vettek részt az egyetemük nyilvános beszéd kurzusán. A hagyományos kurzus hetente egy vagy kettő szemtől szembeni órát jelentett, míg az online kurzus során aszinkron oktatás zajlott, heti beadandókkal kiegészítve. Mindkét kurzus egységes ingeranyagot használt: azonos sillabusszal, szövegkönyvvel, követelményekkel, osztályzási rendszerrel, forrásokkal folytak az órák.

A tanulási teljesítményt teszteredményekkel és a tananyag iránti elkötelezettségre, annak megértésére, és abból szerzett kompetenciára vonatkozó személyes beszámolókkal mérték.

A kutatók eleinte szkeptikusak voltak. Számos kutató korábban úgy találta, hogy az online tanulás nem megfelelő a nyilvános beszéd oktatásához, mert túlzott mértékben különböznek a tanításhoz szükséges módszerek attól, amit az online oktatás biztosíthat.

A korábbi szakirodalmak alapján a kutatók szignifikáns különbséget vártak a tanulási teljesítményben a két csoport között, azonban tévedtek. Eredményeik szerint az online tanulók egyenesen magasabb elkötelezettséget mutattak a tananyaggal kapcsolatban, igaz, magasabb lemorzsolódási arányt hoztak hagyományosan tanuló társaikhoz képest. Szónoklati készségek, vizsgaeredmények, kurzusjegyek, nyilvános beszédtől való szorongás, és kommunikációs készségek tekintetében azonban a két csoport között nem mutatkozott szignifkáns különbség a kurzus befejeztével.

A szignifikáns különbség hiánya arra enged következtetni, hogy mindkét tanfolyam segíti a hallgatókat az előadások kidolgozásának és előadásának folyamatában, ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindkét kurzus ugyanolyan jól felkészíti a hallgatókat azonos típusú előadásokra, hisz a hagyományos oktatás szinkronban történik, míg az online oktatás sokszor aszinkronban. Épp ezért ideális lenne vegyesen alkalmazni aszinkron és szinkron előadásokat mind a hagyományos, mind az online képzéseken, hogy felkészítsük a tanulókat mindkét beszédkörnyezetre.

Forrás:

Broeckelman-Post, M. A., Hyatt Hawkins, K. E.; Arciero, A. R.; & Malterud, A. S. 2019. Online versus Face-to-Face Public Speaking Outcomes: A Comprehensive Assessment. Basic Communication Course Annual, 31(10).

Kronk, H. 2019. Does online learning work in any field? researchers tested outcomes in an online public speaking course. eLearning Inside. Letöltve: https://news.elearninginside.com/researchers-test-online-learning-face-to-face-public-speaking/

A szerzőről

elearning.co.hu

Szóljon hozzá