Eszközök Jó gyakorlatok Módszertan

4 kérdés, ami segít a tökéletes e-learning tananyag kialakításában

Fejlesztőként elsődleges cél szokott lenni, hogy hatékony e-learning tananyagot hozzunk létre. Ehhez meg kell határoznunk, hogy mi is a célunk a kurzussal, megfelelő instrukciós módszert kell alkalmaznunk, amely megfelel a tanuló igényeinek, és biztosítanunk kell, hogy a tartalom és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek átláthatóak és tényleg relevánsak legyenek.

Lényeges kérdés azonban, hogy fejlesztőként, hogyan tudjuk kiválasztani a legjobb utat ahhoz, hogy tényleg hatékony e-learning tananyagot hozzunk létre? Mint minden projekt esetében, itt is a szükséges információk előzetes összegyűjtése biztosítja a tananyag sikerét.

Tegyük fel magunknak a következő kérdéseket, hogy tisztán láthassunk és előre elkerülhessük az esetleges akadályokat.

KIK a tanulók?

A sikeres tervezés megköveteli, hogy megértsük a hallgatókat, ismerjük tulajdonságaikat és szükségleteiket. Bizonyára nem akarjuk, hogy a tanulók olyan tartalmakkal találkozzanak, melyeket egyébként soha nem használnának. Épp ezért a tanulók ilyen jellegű megismerése a tananyag kidolgozása előtt elősegítheti a hatékonyabb megvalósítást, a tanulók részéről történő elköteleződést a tananyag iránt és több olyan oktatási tartalom létrehozását, melyet a tanuló azonnal felhasználhat.

Hozzunk létre egy tanulói profilt, melyben felsoroljuk és elemezzük azokat a személyeket, akik a tananyag célközönségét alkotják majd.

Fontoljuk meg a következő kérdéseket tananyag készítése előtt:

  • Milyen hallgatók vesznek részt a kurzusba? Milyen iskolai végzettséggel rendelkeznek? Milyen képességeik vannak?
  • Milyen egy tipikus napjuk? (Különösen a munkájukat tekintve).
  • Milyenek a munkakörülményeik? Beleértve a sikereket, kudarcokat, kapcsolatokat és képzettségi szintet.
  • A tanulók az adott kurzust kötelezően vagy választhatóként veszik fel?
  • Mennyi háttérismerettel rendelkeznek a hallgatók az adott témáról?

MIÉRT van szükség a képzésre?

Az emberek általában amellett döntenek, ami a saját érdeküket is szolgálja. Ez a tetteik és döntéseik fő mozgatórugója. Emiatt fontos, hogy a tananyagok relevánsak legyenek és hasznos információkkal szolgáljanak. Mindenekelőtt határozzuk meg milyen előnyökkel jár a tanulók számára a tananyag elvégzése. A felnőtt munkavégzők többféle kötelezettséggel rendelkeznek és nem akarnak időt pazarolni olyan tananyagra, mely nem biztosít valós, alkalmazható ismereteket vagy készségeket. Legyenek a tananyagba konkrét, életszerű példák, kérdésekkel, interaktív feladatokkal ellátva. Mindig ismertessük, hogy az adott lecke miként járul hozzá a tanuló tudásához, készségeihez.

MIT kell tudniuk a tanulóknak?

Összpontosítsunk arra a célra, hogy a tartalmat összehangoljuk a tanuló igényeivel. Fontos, hogy az általunk alkalmazott megközelítést a tanulók megértsék és önálló igényeikhez tudják testre szabni. Ne szigorúan csak a témára és a tartalomra fókuszáljunk, ez szinte mindig hosszú, unalmas szövegrészeket eredményez. Kezdjük mindig azzal a kérdéssel, mit kell tenniük a tanulóknak a kurzus befejezése után? Ez garantálja, hogy a tananyag teljesen tanulóközpontú legyen. Ne feledjük: az emberek tanulásukban az életszerű, problémaközpontú megközelítést preferálják. Meg akarják tanulni, hogy mi segít a feladatok elvégzésében vagy a mindennapi helyzetekben felmerülő problémák kezelésében, valamint tudni akarják, hogy a tanultakat hogyan helyezzék át és alkalmazzák az életben. Ügyeljünk arra, hogy csak olyan elemeket alkalmazzunk a tananyagba, ami segíti és támogatja a tanulót az anyag elsajátításában.

HOGYAN tudja a tanuló a legjobban elsajátítani az adott tananyagot vagy készséget?

Ez a kérdés segít a leginkább ötleteket megfogalmazni a hatékonyabb stratégiákkal, illetve a tananyag bemutatásához használható legjobb módszerekkel kapcsolatban. Először is arra kell fókuszálnunk, hogy strukturáljuk és sorba rendezzük az oktatás egyes eseményeit, állomásait, hogy olyan feltételeket hozzunk létre, melyek segítik a tanulást. Ez a megközelítés segíti az anyag integrálását.

A hatékony e-learning fejlesztők változatos képzési módszereket alkalmaznak. Fontos a folyamatos informálás, és visszacsatolás a tanulóknak.

Fontoljuk meg ezeket a kérdéseket az e-learning tananyag megtervezéséhez:

  • Hogyan kell megtervezni és létrehozni a tartalmat?
  • Hogyan kell az ötleteket bemutatni a tanulóknak?
  • Milyen tevékenységek és gyakorlatok segítik a résztvevőket a mélyebb szintű tanulásban?

Forrás:

https://www.shiftelearning.com/blog/bid/339927/4-questions-that-will-lead-you-to-the-perfect-elearning-course?fbclid=IwAR0p5kddzKCUN8Y-vLBR15iK_jluwWk1AUq1XpoPLJ-4vzXl5aAKakmoPhI

A szerzőről

elearning.co.hu

Szóljon hozzá