Módszertan

Motiváció a szervezetben és a képzésekben

Motiváció a szervezetben

A motiváció pszichológiai meghatározás szerint, egy olyan belső késztetés mely bizonyos viselkedésre, cselekvésre ösztönöz. Szervezeti viszonylatban a motiváció azt jelenti, hogy a munkavállalók erőfeszítéseket tesznek a szervezeti célok eléréséhez, mely egyben saját szükségleteiket is kielégíti.

Az egyén teljesítményére hatással vannak a készségek, képességek, a motivációs elemek, valamint a környezeti tényezők szerepe is a munkavégzésben. A teljesítmény a képesség és a motiváció szorzataként kapható meg. Ebben a motiváció kulcsfontosságú, hiszen ez az a tényező mellyel növelhető egy munkavállaló teljesítménye.

Ha a munkavállalók motiválására gondolunk, fontos külön kezelni melyek azok a tényezők, amik csak az egyén szükségleteit elégítik ki, és melyek azok, amik valóban motiválnak.

Herzberg kéttényezős motivációs elmélete pont ezt vizsgálja.

A két tényező a szükségletek és az elégedettség közötti kapcsolatot taglalja:

  1. Higiénés tényezők (munkatényezők): Ide sorolható a fizetés, munkafeltételek, munkahelyi biztonság, személyes kapcsolatok. Ezen szükségletek kielégítésé még nem okoz elégedettséget, csak az elégtelenséget szünteti meg.
  2. Motivátorok: Ebbe a tényezőbe tartozik a felelősségvállalás, nagyobb teljesítmény, fejlődés, teljesítményelismerés és karrier lehetőségek. A motivátorok hiánya nem vezet elégedetlenséghez, meglétük viszont elégedettséget okoz.

A motiváció fokozására Herzberg a következőket javasolja:

  • Gazdagítsuk a munkakört.
  • Bővítsük a munkakört, több hasonló feladatokkal.
  • Cseréljük a munkaköröket, legyen rotáció az egyes munkafeladatok és dolgozók között.

Egy vezetőnek figyelnie kell, az alapvető szükségletek (higiénés tényezők) meglétére, azonban a motiváció és a teljesítmény növelése érdekében a motivációs elemekre is figyelmet kell fordítani. Herzberg elméletét később aztán többen kritizálták abban, hogy minden munkahelyi tényező okozhat elégedettséget és elégedetlenséget is, hiszen például egy olyan munkahelyi felelősség, ami nagy mértékben túl nő az adott személyen az már elégedetlenséget okoz számára. Az azonban senki számára sem vitatott, hogy ezekkel a tényezőkkel, valamint az elégedettség mérésével foglalkozni kell.

Motiváció egy képzés iránt

A munkavállalók számára a motiváció egy képzés iránt a sajnos nem adott. Egy csapatban nem mindenki lesz izgatott egy képzéstől, sokan a képzéseket plusz teherként élik meg, mely csak megszakítja a munkavégzést. Ezen kívül azonban más okok is vezethetnek a motiváció hiányához. Vannak, akik nem is érzik szükségesnek, hogy elvégezzenek egy képzést, míg mások elkezdik, de nem fejezik be. Valakiből pedig egyszerűen csak a motiváció hiányzik.

Ha a dolgozók ösztökéltek és elégedettek a munkahelyükön akkor nagy valószínűséggel egy képzés iránt is azok lesznek, hiszen a munkahelyi céljaikhoz hozzá fog tartozni a fejlődés szükségessége is. Azonban fontos, hogy olyan képzéseken vegyenek részt a munkavállalók melyek valóban relevánsak a szervezeti, valamint munkaköri célok betöltésében.

Képzés alatti motiválás

Egy képzés alatt is érdemes ösztönözni a résztvevőket motivációs elemekkel, íme néhány ezek közül:

  • Izgalmas, lényeges feladatok – Olyan feladatokat biztosítsunk, melyek figyelemfelkeltők, gyakorlatban is ténylegesen alkalmazhatók.
  • Választás lehetősége – Különböző feladatokban hagyjunk szabad döntést a résztvevők számára, így sokkal inkább a sajátjuknak fogják érezni azt a tevékenységet és elhivatottabbak lesznek iránta.
  • Kihívás, fejlődés lehetősége – Olyan képzést biztosítsunk, mely valóban új tudást nyújt a résztvevők számára és túlmutat a jelenlegi képességein.
  • Pozitív visszajelzés – Folyamatos visszajelzést nyújtsunk, kiemelve az egyén sikereit, fejlődését.
  • Haladás követhetősége – Tegyük elérhetővé azt, hogy a résztvevő lássa mennyit haladt, fejlődött a képzés alatt és, hogy még mennyi hiányzik számára a kurzus végső céljáig.

Forrás:

Klein S. 2016. Vezetés- és szervezetpszichológia. Edge 2000 Kiadó, Budapest.

Göndör András: Szervezeti viselkedés. Kézirat 2003, Budapest.

https://elearningindustry.com/creating-motivation-for-training-team

A szerzőről

elearning.co.hu

Szóljon hozzá