Érdekességek

LLL vagy LLG?

LLL (Life Long Learning) – Egész életen át tartó tanulás

Olyan folyamatokat jelent, melynek során az adott személy megtapasztalja a társadalom különböző kontextusait, ezek tartalmát pedig elsajátítja és beleépíti saját életében, mely lehetővé teszi számára a változást. Tehát ez egy egész életen át tartó tanulást jelent.

Korai szakaszban a kulcskompetenciák, készségek megszerzése és elsajátítása van előtérben. Később ezek tovább fejlődnek és beépülnek az egyénbe majd pedig képessé teszik az azt új ismeretek, készségek, és kompetenciák megszerzésére. A tanulás alatt az ember fokozatosan, egyre bonyolultabb és elvontabb ismeretekre tesz szert.

Az LLL célja, hogy az adott személyt menedzselni tudja az önálló tanulás különböző aspektusaiban. Az EU bizottság mindet az LLL-hez kapcsol, ami segíti a személyt a tudás, képességek és kompetenciák fejlesztésében, személyes, társadalmi és munkaerő-piaci területeken egyaránt.

Az LLL-ben a reflektivitás egy alapvető szerepet tölt be, hiszen a tanulás szempontjából lényeges, hogy tudjunk reflektálni különböző helyzetekre. Ezen kívül fontos az önirányított tanulás is, ám itt érdemes megjegyezni, hogy ez nem azonos az önálló tanulással! Az LLL elemi részét képzi a környezet és a szervezeti tanulás, legfontosabb feladatai közé azonban az oktatás, kutatás és a továbbképzés szükségességét és azok gyakorlati alkalmazását sorolja.

LLG (Lifelong Guidance) – Életút támogató tanácsadás

Az egész életen át tartó pályaorientációs tanácsadás, olyan tartós folyamat, ami lehetővé teszi az ember számára, hogy minden életkorban, és helyzetben fel tudják mérni a képességeiket, kompetenciáikat és érdeklődési területeiket, döntéseket tudjanak hozni az oktatással, képzéssel és foglalkoztatással kapcsolatban, és ki tudják alakítani egyéni életpályájukat a tanulás és a munka terén, valamint más olyan területeken, ahol képességeket és kompetenciákat lehet elsajátítani és/vagy használni.

A pályaorientációba beletartoznak a tájékoztatással, a tanácsadással, a kompetencia-felméréssel, a támogatással, valamint a döntéshozatali és életpályamenedzsment- készségek oktatásával kapcsolatos egyéni és csoportos tevékenységek. Mindez azért fontos, mert az egész életen át tartó tanulás akkor válhat sikeressé, ha pályaorientációs tanácsadással együtt működik.

A pályaorientációs rendszer Magyarországon az oktatási rendszeren belül, a tanulási folyamatba építetten és az iskolán kívüli pályaválasztási, pályaorientációs, tanácsadói szolgáltatásokban jelenik meg.

Forrás:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Lifelong_learning_(LLL)

https://docplayer.hu/31719105-Mit-jelent-es-hogy-mukodik-az-llg-lifelong-guidance.html

A szerzőről

elearning.co.hu

Szóljon hozzá